Nedir.Org *
Sponsorlu Bağlantılar
asi5050

TBMM Başkanlık Divanı Nedir

Sponsorlu Bağlantılar

Resim Ekle Dosya Ekle Video Ekle Soru Sor Bilgi Ekle
TBMM Başkanlık Divanı konumuzda, TBMM Başkanlık Divanını oluşumu, görev süresi, Meclis Başkanının görev ve yetkileri, TBMM’nin bilgi edinme ve denetim yollarını inceleyeceğiz. 

TBMM Başkanlık Divanı;
Meclis Başkanı
Başkanvekilleri
Katip üyeler
İdare amirlerinden oluşur.

TBMM Başkanlık Divanı, meclis üyeleri arasından seçilen üyelerden oluşur. Başkanlık Divanı, mecliste bulunan siyasi parti gruplarının üye sayısı oranında katılmalarını sağlayacak şekilde kurulur. Siyasi parti grupları Meclis Başkanlığı için aday gösteremezler.

TBMM Başkanlık Divanı Görev Süresi
Bir yasama yılı içinde 2 defa seçim yapılır. İlk seçilenlerin görev süresi 2 yıl, ikinci seçilenlerin görev süresi ise yasama döneminin sonuna kadardır. Başkan ve oturumu yöneten Başkanvekili oy kullanamaz.

Meclis Başkanlığı
Meclis başkanlığı seçimi 4 turda ve gizli oy ile yapılır. 1. ve 2. turda üye tam sayısının 2/3 çoğunluğu ile, 3. turda salt çoğunluk ile, 4. turda ise en çok oy alan iki aday arasında yapılan seçimle en fazla oyu alan adayın kazanması yolu ile yapılır. 2001 Anayasa değişikliği ile seçimlerin 5 gün içerisinde bitirileceği hükmü getirilmiştir.

Meclis Başkanı Görev ve Yetkileri
Meclisin temsili ve Meclis toplantılarına başkanlık edilmesi.
Cumhurbaşkanlığına vekillik etmek.
Tatil veya ara verme döneminde kendiliğinden veya 1/5 milletvekili isteği ile meclisi toplantıya çağırma.
Cumhurbaşkanı tarafından seçim yenileme kararı konusunda görüş belirtmek.
Seçim yenilenmesi kararının verilmesi durumunda geçici Bakanlar Kuruluna siyasi parti gruplarından alınacak bakan sayısını belirlemek.
Meclis sekreterine açılacak davada soruşturma izni vermek.
Meclisin kolluk ve yönetim hizmetlerini yönetmek.
Meclis tutanak dergisini denetlemek.
TBMM komisyonlarını denetlemek.

TBMM’nin Bilgi Edinme Yolları
Soru
Bir konu üzerinde bilgi edinmek için milletvekillerinin Başbakan veya ilgili Bakana soru sormasıdır. Yazılı ve sözlü olarak iki türlüdür.

Meclis Araştırması
Bir konuda bilgi edinmek amacıyla milletvekillerinden oluşan bir komisyon tarafından yapılan incelemelerdir. Önce meclise önerge verilmesi gerekir. Cezalandırma yaratmayan denetleme yollarından biridir. Devlet sırları ve ticari sırlar bu araştırma dışındadır.

Genel Görüşme
Toplum ve devlet faaliyetleri ile ilgili bir konunun Meclis Genel Kurulunda görüşülmesidir.

Gensoru
Bakanlar kurulu genel politikası, Bir bakanın izlediği politika ve etkinlikler hakkında meclise yapılan bir denetim yoludur. Herhangi bir siyasi parti grubu veya en az yirmi milletvekili imzası ile verilir. Gensoru siyasi sorumluğa yol açar.

Meclis Soruşturması
Başbakan veya bir bakanın Yüce Divanda yargılanabilmesi için açılan soruşturmadır. Meclis üye sayısının onda birinin imzası ile verilir.


TBMM Başkanlık Divanı Resimleri

TBMM Başkanlık Divanı Sunumları

TBMM Başkanlık Divanı Soru & Cevap

Bu yazı hakkında ilk soru soran sen ol..

TBMM Başkanlık Divanı Ek Bilgileri

Bu yazıya sende yeni bilgi ekleyerek gelişmesine yardımcı olabilirsin..

Yazı İşlemleri